Μετεωρολογικος Σταθμός Λεχόβου weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 880 m

Records began on 12 Απρίλιος 2018. Here are the extremes recorded since then.

Records Since 12 Απρίλιος 2018
Temperature and Humidity
Highest Temperature -999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Temperature 999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Dew Point -999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Dew Point 999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Apparent Temperature -999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Apparent Temperature 999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Wind Chill Temperature 99,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Heat Index -999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Minimum -999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Maximum 999,0 °C at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Humidity 0 % at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Humidity 100 % at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Daily Range -999,0 °C on 09 Ιανουάριος 2008
Lowest Daily Range 999,0 °C on 09 Ιανουάριος 2008
Rainfall
Highest Rain Rate 0,0 mm/hr at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Hourly Rainfall 0,0 mm at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Daily Rainfall 0,0 mm on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Monthly Rainfall 0,0 mm Ιανουάριος 2008
Longest Dry Period 0 days to 09 Ιανουάριος 2008
Longest Wet Period 0 days to 09 Ιανουάριος 2008
Wind
Highest Wind Gust 0,0 m/s at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Wind Speed Average 0,0 m/s at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Daily Wind Run 0,0 km on 09 Ιανουάριος 2008
Pressure
Lowest Pressure (sl) 999999,0 mb at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
Highest Pressure (sl) 0,0 mb at 11:00 μμ on 09 Ιανουάριος 2008
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 21/4/2018 5:19:42 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)