Μετεωρολογικος Σταθμός Λεχόβου weather

 Latitude N 00° 00' 00"    Longitude E 00° 00' 00"    Elevation 880 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature -999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Lowest Temperature 999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Dew Point -999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Lowest Dew Point 999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Apparent Temperature -999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Lowest Apparent Temperature 999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Lowest Wind Chill Temperature 999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Heat Index -999,0 °C 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Minimum -- °C ------
Lowest Maximum -- °C ------
Highest Humidity 0 % 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Lowest Humidity 999 % 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Daily Range -- °C ------
Lowest Daily Range -- °C ------
Rainfall
Highest Rain Rate 0,0 mm/hr 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Hourly Rainfall 0,0 mm 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Daily Rainfall 0,0 mm 12 Απρίλιος
Longest Dry Period 0 days to ----
Longest Wet Period 0 days to ----
Wind
Highest Wind Gust 0,0 m/s 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Wind Speed 10-minute Average 0,0 m/s 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Daily Wind Run 0,0 km 12 Απρίλιος
Pressure
Lowest Pressure (sl) 9999,0 mb 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
Highest Pressure (sl) 0,0 mb 12:12 μμ on 12 Απρίλιος
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 21/4/2018 5:19:42 μμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)